I samband med att kontaktlösa Betalningar ska införas i Sverige så har ett antal aktörer gått samman och startat ett forum, Contactless Forum, där samtliga intressenter finns representerade.

Erfarenheter från andra länder/marknader har visat att när aktörerna på marknaden samarbetar vid införandet av ny teknik så blir implementeringen av tekniken mer lyckosam.

 

Därför har aktörerna på den svenska marknaden gått samman och startat ett forum med syfte att säkra ett lyckat införande av kontaktlösa betalningar.

Forumet ska följa och behandla de utmaningar som kan dyka upp under vägen.