Kontaktpersoner

Kontakta personerna nedan om du vill veta mer om kontaktlösa betalningar eller om du har några frågor.

Kontaktpersonerna representerar sina egna företag

Kurt Gjesten

MD PNC

kg@pan-nordic.org

telefon: 070-208 02 38

Mediafrågor

Generella frågor om betalningar

Fredrik Westerman

Koordinator Contactless Forum

fwe@pan-nordic.org

telefon 070-440 35 26

Frågor om kontaktlösa betalningar och om forumet

Clemens Wantschura

Branschutvecklingschef, CIO, CSO Visita

Mediafrågor

cw@visita.se

telefon: 08-762 74 33

Bengt Nilervall

Näringspolitisk Expert, Betalfrågor Svensk Handel

Mediafrågor

bengt.nilervall@svenskhandel.se

telefon: 073-801 85 44

Frida Almgren

Kommunikationsansvarig MasterCard

Mediafrågor

frida_almgren@mastercard.com

telefon: 070-317 35 45

Christina Lind

Sverigechef Visa

Mediafrågor

lindc@visa.com

Telefon:070 811 14 44