Här finner du svaren på vanliga frågor som rör kontaktlösa betalningar

Har du några övriga frågor eller vill diskutera något som rör kontaktlösa betalningar så hör av dig till:
Fredrik Westerman, fwe@pan-nordic.org, 070-440 35 26

Varför finns Contactless Forum?
I samband med att kontaktlösa Betalningar ska införas i Sverige så har ett antal aktörer gått samman och startat ett forum, Contactless Forum, där samtliga intressenter finns representerade. Erfarenheter från andra länder/marknader har visat att när aktörerna på marknaden samarbetar vid införandet av ny teknik så blir implementeringen av tekniken mer lyckosam. Därför har aktörerna på den svenska marknaden gått samman och startat ett forum med syfte att säkra ett lyckat införande av kontaktlösa betalningar. Forumet ska följa och behandla de utmaningar som kan dyka upp under vägen.
Vad är fördelarna med kontaktlös betalning?
Det är ett snabbt och smidigt sätt att betala inköp under ett mindre belopp som idag är satt till 200 SEK. Du behöver inte sätta in betalkortet i betal-terminalen eller knappa in pinkoden.
Även när beloppet överstiger gränsen behöver du inte stoppa in betalkortet utan du verifierar det högre beloppet med din PIN-kod. Slitaget på terminalen minskar och den behöver inte bytas ut i samma omfattning som tidigare. Snabbare köp innebär kortare köer till fördel för både konsument och butik.
Hur fungerar kontaktlösa betalningar?
Tekniken möjliggörs av en antenn inuti ditt betalkort, som gör att kortläsaren kan plocka upp betalkortets signaler om det är tillräckligt nära läsaren.
När kommer kontaktlösa betalningar till Sverige?
Idag har ICA, Nordea, SEB, Danske Bank, Länsförsäkringar Bank Resursbank, Sparbanken Syd, DNB, Skandia och American Express givit ut kontaktlösa betalkort. Övriga kortutgivare följer stegvis efter. Kontakta din bank och hör med dem hur du kan få ett kontaktlöst betalkort.
Du kan använda kontaktlösa kort på ett flertal ställen och under andra halvåret 2016 kommer det gå att betala på många ställen kontaktlöst. Du kan ladda ner appen MasterCard Nearby och i den kan du hitta de ställen som accepterar kontaktlösa kort.
Hur ser jag att mitt betalkort kan genomföra kontaktlösa transaktioner?
På ditt betalkort finns följande symbol:
contactless-symbol-kort
Var kan jag genomföra en kontaktlös transaktion?
Du kan genomföra ett kontaktlöst köp i de butiker och terminaler som visar följande symbol. contactless-symbol-terminal
Hur använder jag mitt kontaktlösa betalkort?
Att betala görs via tre enkla steg: 1) Titta efter den symbolen som indikerar att terminalen tar emot kontaktlösa transaktioner. 2) Nudda ditt betalkort vid läsaren för att betala 3) Ett pip eller en grön lampa indikerar att betalningen är genomförd. Vid högre belopp eller som en extra säkerhetsåtgärd kommer du vid några tillfällen vara tvungen att använda din PIN-kod.
Om mitt betalkort försvinner eller blir stulet, kan en person som hittar mitt betalkort då använda det?
Förutom en högsta gräns på 200 SEK för varje kontaktlös transaktion, kommer du då och då att bli ombedd att använda Chip och PIN-kod för en transaktion för att verifiera att du fortfarande är i besittning av betalkortet - en säkerhetsåtgärd som begränsar obehörigt användande.
Vad händer om jag går förbi eller emot en terminal? Är det en risk att jag får betala för någon annans köp?
Nej. Först och främst måste betalkortet vara väldigt nära terminalen (mindre än 10 cm och vanligtvis mindre än 2 cm). Betalkortet måste alltså mer eller mindre röra vid terminalens läsare. Dessutom måste kassören slå in
summan för dig att godkänna innan du rör betalkortet vid terminalens läsare.
Vad händer om jag tappar mitt betalkort?
Det kontaktlösa betalkortet är skyddat på många sätt. Varje kortutgivare sätter en gräns för hur många köp som kan genomföras innan innehavaren måste göra ett vanligt Chip och PIN köp. Varje gång du gör ett vanligt Chip och PIN köp nollställs räknesnurran i betalkortet som håller reda på när du måste göra en vanlig transaktion för att verifiera att du är rätt ägare till kortet. Dessutom kommer du då och då att bli ombedd att slå din kod även vid köp under 200 SEK. Precis som för andra transaktioner, övervakar din bank alla dina köp för att upptäcka bedrägligt beteende. Om du tappar ditt betalkort eller om det blir stulet ska du så fort som möjligt spärra kortet.
Kan data på mitt kontaktlösa kort ändras?
Nej. All information på betalkortet är säkert. Det är endast din bank som kan uppdatera eller ändra kortets innehåll.
Vad händer om jag nuddar betalkortet två gånger på terminalens läsare? Blir jag debiterad för 2 köp?
Nej. Du kan bara betala 1 gång för ett köp. Terminalen accepterar inte 2 betalningar för ett köp precis som när du använder Chip och PIN.
Om jag har 2 kontaktlösa betalkort, kan båda bli debiterade ett köp?
Nej. Om 2 betalkort nuddar terminalens läsare blir endast det ena betalkortet debiterat. Om läsaren upptäcker fler än ett betalkort frågar den vilket du vill använda. Alternativt avbryts köpet.
Kan jag genomföra en kontaktlös transaktion med min mobiltelefon?
När mobiltelefonerna och andra apparater som t.ex. klockor är utvecklad kommer det gå att använda dessa för kontaktlösa transaktioner.
Kan en bedragare med en falsk kontaktlös terminal stjäla pengar från mitt kort genom att stå nära mig?
Dagens bedragare är på jakt efter all kortinformation. Den enda information de på något sätt kan få från det kontaktlösa kortet är kortnumret, utgångsdatumet och i en del fall korthållarens namn. Alltså samma information som står på kortets framsida.   Dagens bedragare kan helt enkelt inte använda denna information till något. De behöver riktigt känslig information, som den tresiffriga säkerhetskoden på baksidan av kortet, pinkoden, Verified by Visa- eller 3D Secure- kodordet, kortets säkerhetskoder, faktureringsadresser och annan dold säkerhetsinformation. Inga av dessa nödvändiga uppgifter kan läsas från ett kontaktlöst kort.   Som alltid är det viktigt att hantera sitt kort som en värdehandling. Om du upptäcker obehöriga transaktioner på ditt konto ska du med en gång ta kontakt med din bank.
Övriga frågor?
Har du några övriga frågor eller vill diskutera något som rör kontaktlösa betalningar så hör av dig till: Fredrik Westerman fwe@pan-nordic.org 070-440 35 26